Jump to content
Club-Monadire.Ge

Recommended Posts

დანის ფოლადი

 

სახეობები, შემადგენლობა, ხარისხი.

 

 

არც ამ საკითხში ვარ პროფესიონალი, მაგრამ მოყვარულის დონეზე შევეჭიდები. ინტერნეტსი უამრავი მასალაა და იქედან ამოვკრიფე. თუ თქვენც გაამდიდრებთ, მთლად უკეთესი საქმე იქნება

 

 

უნივერსალური ფოლადი არ არსებობს. ფოლადი შეირჩევა იმ ამოცანის მიხედვით, რა ამოცანაც ამ დანამ უნდა შეასრულოს. შესაბამისად სადანე ფოლადები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ნადნობის ქიმიური შემადგენლობის და მისი თერმული დამუშავების თავისებურებებით, რაც დანის პირის დრეკადობაზე, ადვილად ალესვადობაზე, ჯანგვადობაზე, სიმტკიცეზე და ფხის სიბასრეზე აისახება.

 

ფოლადის უძირითადესი შემადგენელი ნაწილია რკინა (Fe). ის არის ფოლადის მატრიცა, რომელსაც სხვა შენარევები ემატება. რკინის შემდეგ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი ფოლადში, ეს ნახშირბადია ©. ფოლადში ნახშირბადის შემცველობა 2%-ზე ნაკლებია. ზოგადად ნახშირბადის შემცველობა ფოლადში 0.1%-2%-ია. შენადნობი რომელიც 0.5% -ზე ნაკლებ ნახშირბადს შეიცავს '' დაბალნახშირბადიანი ფოლადია''.

ნახშირბადი ფოლადს სიმტკიცეს ანიჭებს, რაც მეტია ფოლადში ნახშირბადი, ის მით უფრო მტკიცეა, თუმცა იზრდება სიმყიფეც და 1.2% მეტ ნახშირბადიანი ფოლადი დანებისთვის არ არის რეკომენდირებული. დაბალნახშირბადიანი ფოლადი უფრო ადვილად ილესება. კარგი ხარისხის დანის ფოლადში ნახშირბადი 0.5%-1.2%-მდე მერყეობს.

 

შემდეგი ელემენტი რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სადანე ფოლადის წარმოებისას, არის ქრომი (Cr).

ქრომი ფოლადს კოროზიისადმი (დაჟანგვისადმი) რეზისტენტობას(მდგრადობას) ანიჭებს. უჟანგავი ფოლადის ნადნობი მინიმუმ 13% ქრომს უნდა შეიცავდეს. ქრომი შენადნობის სიმტკიცეს და ფხის გამძლეობასაც ზრდის.

 

ნიკელიც (Ni) ქრომის მსგავსად ზრდის კოროზიისადმი მდგრადობას, მას ბევრად მცირე რაოდენობით ამატებენ ნახშირბადიანი ფოლადის შენადნობს.

 

ფოლადის სიმტკიცისთვის, შენადნობში შეიძლება დაემატოს მოლიბდენი (Mo), ვანადიუმი (V), მანგანუმი (Mn), ვოლფრამი (W). აღსანიშნავია რომ ამ ლითონების დამატება ფოლადის სიმტკიცის გაზრდას იწვევს, სიმყიფის გაუზრდელად (განსაკუთრებით მოლიბდენი).

 

რომ შეავაჯამოთ, ნახშირბადის 0.5-1.5 პროცენტიანი შემცველობა აუცილებელია კარგი ხარისხის სადანე ფოლადის მისაღებად. 13% (და მეტი) ქრომის სემცველობით ფოლადი უჟანგავი ხდება. მოლიბდენი აუცილებელია ფოლადის სიმტკიცისთვის(სიმყიფის გაუზრდელად). მანგანუმი ფოლადს სიმტკიცეს და მდგრადობას ანიჭებს თერმული დამუშავების პროცესში. უჯანგავი ფოლადი უფრო მარალ ტემპერატურაზე მუსავდება ვიდრე ''ნახშირბადიანი ფოლადი''. ნადნობის გაციების პროცესიც ასევე უმნიშვნელოვანესია. ფოლადის გაციების სხვადასხვა მეთოდები არსებობს(რაც მის ხარისხზე აისახება).

დანის ფოლადის როკველის მაჩვენებელი 50-60 უნდა იყოს. რაც მარალი მაცვენებელი აქვს ფოლადს, მიტ მტკიცეა, თუმცა გასალესად ძნელი. რბილი ფოლადები კარგად ილესება, დრეკადია, თუმცა მალე ბლაგვდება.

 

 

 

 

საინსტრუმენტე ფოლადი

 

 

ამ ტიპის ფოლადებიდან, ტრადიციულად დანების დასამზადებლად 1095 გამოიყენება(0.95% ნახშირბადი, 0.4% მანგანუმი). ამ ფოლადით დამზადებული დანები ფხის სიბასრეს კარგად ინარჩუნებენ, თუმცა ადვილად იჯანგებიან, რის გამოც მათ კოროზიის საწინააღმდეგო საფარველი ედებათ(ე.წ. ფოსფატი). ნახევარი საუკუნეა Ka-bar -ის დანები ამ ფოლადისგან მზადდება (56-58 როკველი).

 

ზოგი ფოლადის შემადგენლობა

 

5160 52100 1084

ნახშირბ. .55-.65% .98-1.1% .8-.94%

ქრომი .60-1.00% 1.3-1.6%

მანგ. .65-1.10%.25-.45% .6-.9%

სილიციუმი .15-.35% .15-.35% .15-.30%

 

 

W-1 და W-2 მარტივი, წყლით გაციებული ფოლადებია ნახშირბადის 0.7-1.5% შემცველობით(0.5%-ზე ნაკლები დანარჩენი მეტალები). ეს ფოლადი თვისებებით 1095-ის მსგავსია.

 

O-1 და O-2 ზეთით გაციებული ფოლადები (0.9% C და 1.2% Mn) ცხლად მუსავდება 65 როკველ სიმტკიცემდე შემდეგ ჩამოჰყავთ სასურველ როკველის მაჩვენებლამდე.

 

ეს ფოლადები ადვილად იჟანგებიან.

 

სხვა ინსტრუმენტული ფოლადებიდან (მაგ. ხერხის ფოლადი) დანის პირებისთვის გამოიყენება L-6 (0.7% C, 1.25-2.0% Ni, 0.6-1.2% Cr, 0.5% Mo, 0.25-0.8% Mn, 0.5% Si, 0.2-0.3% V) და 5160H (0.6% C, 0.6-1.0% Cr, 0.65-1.1% Mn, 0.15-0.35% Si).

 

S7 -ს ზოგი მწარმოებელი თავის გადასარჩენ და საბრძოლო დანებისთვისაც კი იყენებს (0.55% C, 0.70% Mn, 3.25% Cr, 1.40% Mo, 0.25% V, 0.35% Si). დაჯანგვის ტავიდან ასაცილებლად პირს სპეციალური მასალიტ ფარავენ.

 

ასევე პოპულარული ფოლადია 52100 (1.0% C, 1.5% Cr, 0.35% Mn და 0.35% Si). ის გაციების სპეციალურ ტექნოლოგიას მოითხოვს. სიმტკიცე 56-61 რკ.

 

ასევე ფარტოდ გამოიყენება A-2 და D-2 ფოლადები (ეს უკანასკნელი 12%-მდე ქრომს შეიცავს და კოროზიისადმი შედარებით მდგრადია).

 

 

 

უჟანგავი ფოლადი

 

 

Gerber, Buck, Kershaw და სხვები ხშირად იყენებენ 420 High Carbon (HC) ფოლადს კომერციული დანების დასამზადებლად(0.5% C, 13.5% Cr, და 0.35-0.90% Mn). ამ ფოლადის სიმტკიცე 50როკველამდე თუ აღწევს.

იაფი ფოლადია, ადვილი დასამუშავებელი და კოროზიისადმი კარგი მდგრადობით გამოირჩევა. ადვილად ლესვადია, ყოველდრიური მოხმარების იაფფასიანი დანების მასალაა.

 

ოდნავ უკეთესი ხარისხისაა(მოლიბდენის სემცველობის გამო) ფოლადი 425-0.5% C, 13.5% Cr, 1.0% Mo, 0.35% Mn, and 0.35% Si.

 

Sandvik(12C27)-შვედური ფოლადია და ხშირად გამოიყენება სკანდინავიურ დანებში (0.65% C, 13.5% Cr, და 0.35% Mn).

 

440A(0.55% C, 17% Cr, 1.0% Mn, 0.75% Mo, and 1.0% Si.), 440A რბილი ფოლადია(50 რკ). 440B(0.85% C, 17% Cr, 1.00% Mn, 0.75% Mo, 0.75%, და 1.0% Si) ბევრად მტკიცეა ვიდრე წინა(59-60რკ) და 440C(1.1% C, 18% Cr, 1.0% Mn, and 1.0% Mo) ყველაზე გავრცელებული ფოლადია დანის პირებისთვის. ამ სამიდან საუკეთესოა 440C(61 როკველის სიმტკიცით). კოროზიისადმი მდგრადია.

 

მიახლოებით მსგავსი ფოლადია AUS6, AUS8 და AUS10, რომლებიც იაპონელებმა შექმნეს.

AUS8 (0.75% C, 14% Cr, 1.0% Mn, 1.0% Si, 0.49% Ni, და 0.25%V ) გამოიყენება ისეთი კომპანიების მიერ როგორებიცაა Cold Steel, Spyderco, Kershaw, SOG და სხვები. უფრო მტკიცეა AUS8A (0.95% C, 14% Cr, 1.0% Mn, 1.0% Si, 0.50% Ni, 0.20% Mo, 0.15% V, 0.40% W). ამ ფოლადის სიმტკიცე 58-59 როკველია.

 

AUS10 უმტკიცესი ფოლადია 440C-ს შესადარი თვისებებით (1.10% C, 14% Cr, 0.50% Mn, 0.30% Mo, 0.49% Ni, 0.27% V).

 

154CM 1972 წლიდან გამოჩნდა(1.0% C, 14% Cr, 4.0% Mo, 0.6% Mn, და 0.25% Si) , მაღალი ხარისხის დანის ფოლადია(59-60რკ). საუკეთესო გამძლეობით გამოირჩევა. ფხასაც საუცხოოდ იჭერს.

 

ამ გამოწვევას იაპონლებმა ATS34 ფოლადით უპასუხეს (1.04% C, 13.9% Cr, 3.55% Mo, 0.4% Mn, 0.28% Si), ეს ფოლადი უფრო უნიფორმული და ''სუფთაა'', ამიტომ დანების ბევრი მწარმოებელი ამ ფოლადის გამოყენებაზე გადავიდა. საუკეთესო ხარისხის დანების მასალაა.

 

უფრო ''ახალგაზრდაა'' BG-42 (1.12% C, 14.5% Cr, 4.0% Mo, 1.2% V, 0.5% Mn, 0.3% Si), ტუმცა ეს ფოლადი მასიურად ჯერჯერობით არ გამოიყენება.

 

მსგავსი ხარისხისაა CPM S30V (1.45% C, 14% Cr, 2.0% Mo, 4.0% V, 0.40% Mn, და 0.40% Si ) , ამ ფოლადის სიმტკიცე, გამძლეობა, ფხის ''კარგად დაჭერა'' აღიარებულია და ფართოდაა გამოყენებული Spyderco, Benchmade და სხვა კომპანიების წარმოებაში.

 

VG-10 უმაღლესი ხარისხის უჟანგავი ფოლადი რომელსაც Fallkniven იყენებს(ნახშირბადი 0.95-1.05%, ქრომი 14.5-15.5%), მსოფლიოში ერთერთი საუკეთესო თავისგადასარჩენი და სანადირო დანები მზადდება ამ ფოლადით.

 

ფოლადი C Mn Cr Ni V Mo W Co სიმტკიცე

1.4116 0.45-.050 0.40 14.50-14.80 — 0.10 0.60 — — 55-57

13C26 0.65 0.65 13.00 — — — — — 58-60

14-4CrMo 1.05 0.50 14.00 — — 4.00 — — 60-62

154CM 1.05 0.5 14.0 — — 4.0 — — 58-62

19C27 0.95 0.70 13.50 — — — — — 61-62

20CV 1.90 .30 20.00 — 4.00 1.00 .60 — 60

3Cr13 0.32 1.00 12.00-14.00 — — — — — 54-56

4034 0.42-0.5 1.00 12.50-14.50 — — — — — 54-55

420J2 0.15 1.0 12.00-14.00 — — — — — 49-53

420HC 0.40-0.50 0.8 12.00-14.00 — 0.18 0.6 — — 56-58

425 Modified 0.40-0.54 0.50 13.50-15.00 — 0.10 0.60-1.00 — — 57-59

440XH 1.60 .50 16.00 0.35 0.45 0.80 — — 60-62

440A 0.65-0.75 1.0 16.00-18.00 — — 0.75 — — 55-57

440B 0.75-0.95 1.00 16.00-18.00 — — 0.75 — — 57-59

440C 0.95-1.20 1.0 16.00-18.00 — — 0.75 — — 57-59

 

ფოლადი C Mn Cr Ni V Mo W Co სიმტკიცე

 

7Cr17 0.60-0.75 ≤1.00 16.00-18.00 ≤0.60 — ≤0.75 — — 54-56

8Cr13MoV 0.80 0.40 13.00 0.20 0.10 0.15 — — 58-59

9Cr18MoV 0.95 0.30 16.00 0.10 — 0.50 — — 58-60

5Cr15MoV 0.45-0.50 0.4 14.50-15.00 — 0.10 0.60 — — 55-57

ATS34 1.05 0.40 14.00 — — 4.0 — — 59-61

ATS-55 1.00 0.50 14.00 — — 0.60 — 0.40 59-61

AUS-4 0.40-0.45 1.00 13.00-14.50 0.49 — — — — 55-57

AUS-6 0.55-0.65 1.0 13.00-14.50 0.49 0.10-0.25 — — — 55-57

AUS-8 0.70-0.75 0.5 13.00-14.50 0.49 0.10-0.26 0.10-0.30 — — 57-59

AUS-10 0.95-1.10 0.50 13.00-14.50 0.49 0.10-0.27 0.10-0.31 — — 58-60

BG-42 1.15 0.50 14.50 — 1.20 4.00 — — 59-61

CPM-125V 3.20-3.40 0.40-0.60 13.75-14.25 0-0.40 11.5-12.25 2.25-2.75 0-0.50 0-0.50 59-61

CPM-154 1.05 0.60 14.00 — — 4.00 — — 59-61

CPM-S30V® 1.45 — 14.00 — 4.00 2.00 — — 59-61

CPM-S60V® 2.15 0.40 17.00 — 5.50 0.40 — — 58-60

CPM-S90V® 2.30 — 14.00 — 9.00 1.00 — — 56-58

 

------------------

 

 

 

 

 

 

 

ფოლადი C Mn Cr Ni V Mo W Co სიმტკიცე

 

GIN-1 0.90 0.60 15.50 — — 0.30 — — 56-58

G-2 0.90 0.60 15.50 — — 0.30 — — 56-58

H1 0.15 2.00 14.00-16.00 6.00-8.00 — .50-1.50 — — 65

LV-02 0.68 0.6 13.0 — — — — — —

LV-03 0.95 0.65 13.5 — — — — — 58-60

LV-04 0.90 0.7 18.0 — 0.10 1.15 — — 59

MBS-26 0.85-1.00 0.30-0.60 13.00-15.00 — — 0.15-0.25 — — —

MBS-30 1.12 0.50 14.00 — 0.25 0.60 — — —

N690 1.07 — 17.00 — 0.1 — — 1.50 60

RWL-34 1.05 0.50 14.00 — 0.20 4.00 — — 59-64

Sandvic 12C27 0.60 0.40 13.5 — — — — — 57-59

Sandvic 12C27Mod 0.52 .60 14.50 — — — — — 55-57

T5MOV 0.50 — 14.0 — 0.15 0.35 — — 56-58

VG-10 0.95-1.05 0.50 14.50-15.50 — 0.10-0.30 0.90-1.20 — 1.30-1.50 59-61

X-15 TN 0.42 0.46 15.55 0.30 0.29 1.70 — — 57-59

ZDP-189 3.00 — 20.00 — — — — — 64-66

 

ფოლადი C Mn Cr Ni V Mo W Co სიმტკიცე

1095 0.90-1.03 0.30-0.50 — — — — — — 56-58

1095 Cro-Van 0.95-1.1 0.30-0.50 0.40-0.60 0.25 0.161 0.06 — — 56-58

5160 0.56-0.64 0.75-1.00 0.70-0.90 — — — — — 57-59

52100 .98-1.10 .25-.45 1.30-1.60 — — — — — 59-61

A-2 0.95-1.05 1.00 4.75-5.50 0.30 0.15-0.50 0.90-1.40 — — 59-61

CPM 1V® 0.55 — 4.5 — 1.0 2.75 2.15 — 57-59

CPM 3V® 0.80 — 7.50 — 2.75 1.30 — — 58-60

CPM 9V® 1.8 0.5 5.25 — 9.0 1.3 — — 54-56

CPM 10V® 2.45 0.50 5.25 — 9.75 1.30 — — 58-60

CPM 15V® 3.4 0.5 5.25 — 14.5 1.3 — — 61-63

CPM-D2 1.55 — 11.50 — 0.80 0.90 — — 57-59

CPM-M4 1.40 0.30 4.00 — 4.00 5.25 5.50 — 59-61

Cr12Mov 1.57 0.27 11.65 0.16 0.17 0.41 — — —

D-2 1.40-1.60 0.60 11.00-13.00 0.30 1.10 0.70-1.20 — — 57-61

Hatachi Super Blue Steel 1.40-1.50 0.20-0.30 0.30-0.50 — 0.50 0.30-0.50 2.00-2 — 62-64

 

 

 

-----------------

 

 

 

ფოლადი C Mn Cr Ni V Mo W Co სიმტკიცე

 

L-6 0.65-0.75 0.25-0.80 0.60-1.20 1.25-2.00 0.20-0.30 0.50 — — 57

M-2 0.95-1.05 0.15-0.40 3.75-4.50 0.30 2.25-2.75 4.75-6.50 5.00-6.75 — 61-63

O-1 0.85-1.00 1.00-1.40 0.40-0.60 0.30 0.30 — 0.50 — 53-54

VASCOWEAR 1.12 0.30 7.75 — 2.40 1.60 1.10 — 59-61

W-1 0.70-1.50 0.10-0.40 0.15 0.20 0.10 0.10 0.50 — 60-62

W-2 0.85-1.50 0.10-0.40 0.15 0.20 0.15-0.35 0.10 0.15 — —

White Steel 1.4 0.2 — — — — — — 64.66

0170-6C 0.95 0.40 0.45 — 0.19 — — — 56-58

DM1 0.95 0.46 0.45 — 0.19 — — — —

 

ბმულები დანის ფოლადზე

 

 

http://elinemerchandising.com/blog/article...able/Page1.html

 

 

http://www.knifeart.com/steelfaqbyjo.html

 

 

http://www.gunblast.com/Fryxell_KnifeSteels.htm

 

 

http://www.knifeseek.com/workshop/tut_comp...on_primos.shtml

 

 

http://www.mks.twgdistributors.com/index.p...9&Itemid=58

 

 

http://www.cutleryscience.com/reviews/blade_materials.html'>http://www.cutleryscience.com/reviews/blade_materials.html

 

 

http://www.howeverythingworks.org/suppleme...s_and_steel.pdf

 

 

 

 

---------------------

 

 

 

 

ვუტსი(ვუცი)-დამასკური ფოლადი-ბულატი... ერთი ფუძის მასალისაა. ესაა ვუტსი(Wootz), ამ ფოლადს ინდოელები და შრი ლანკელები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე სამასი წლით ადრეც კი აწარმოებდნენ. მერე ეს ფოლადი ირანში გავრცელდა. ახლო აღმოსავლეთში ამ ფოლადის მასალისგან მზადდებოდა განთქმული დამასკური ფოლადი.

 

ვუტსს ე.წ. ტიგელის ფოლადსაც უწოდებენ, რადგან ტიგელებში ადნობდნენ რკინას და მინით ასუფთავებდნენ, მასშივე ემატებოდა ნახშირბადი (1.5 % მდეც კი აჰყავდათ მისი შემცველობა). შემდეგ ფოლადი იჭედებოდა. ეს ტექნიკა სადღაც 1700 წლისთვის დაიკარგა. ზოგ ფოლადში ვოლფრამ-ვანადიუმის კვალიც აღმოჩნდა, ზოგში არა. ამ ფოლადის ''ჯოხებს'' ახლო აღმოსავლეთში ჰყიდნენ და მისგან დამასკური ფოლადის იარაღი მზადდებოდა.

 

პავლე პეტრეს ძე ანოსოვმა მეცხრამეტე საუკუნეში ხელმეორედ მიაგნო ამ ფოლადის მიღების საიდუმლოს(ზლატოუსტის ქარხანაში მუშაობდა) და მას ბულატი(სიტვის წარმომავლობა ირანულია, ფოლადს ნიშნავს) დაარქვა. მისი სიკვდილის მერე ეს ტექნიკაც გაქრა.

 

 

ზოგადად ნახშირბადიანი ფოლადი ორი კომპონენტისგან შედგება: სუფთა რკინა(ფერიტის ფორმით) და რკინის კარბიდი (ცემენტიტის ფორმით), რომელიც რიკინის და ნახშირბადის ნაერთია. ცემენტიტი ძალიან მტკიცე და მყიფეა, ფერიტი პირიქით რბილი და დრეკადი. ნახშირბადის შემცველობა და გაციების ტექნიკა განსაზღვრავს საბოლოოდ ფოლადის კრისტალურ და ქიმიურ თავისებურებებს. ბულატში, გაციების პროცესის გაჭიანურება საშუალებას იძლევა ცემენტიტის გამოკრისტალებისა(მიკრო ნაწილაკების სახით) ფერიტის კრისტალებში. ცარბიდი მუქი ფერისაა, მირებული ფოლადი კი ნაცრისფერი ხდება. ამ შემადგენლობის ფოლადისგან იჭედება ცნობილი დამასკური ფოლადი (რომელშიც 450მდე ფენაც შეიძლება იყოს, ფოლადის ''ჯოხების'' ერთმანეთზე გადაჭედვის შემდეგ). ცემენტიტი აძლევს განთქმულ სიბასრეს დამასკურ(ბულატის) ფოლადს. ცემენტიტი არამდგრადია და 600-1100 გრადუსზე იშლება ნახშირბადად და ფერიტად, ამიტომ ცხელი მეტალის დამუშავებას დიდი სიფრთხილე სჭირდება.

 

დამასკური ფოლადი 900-1700 წლებში მზადდებოდა ახლო აღმოსავლეთში. ამ ფოლადით გამოჭედილ ხმლებს განსაცვიფრებელი სიბასრე, სიმტკიცე და დრეკადობა გააჩნდათ . ამბობენ რომ არაბებმა დამასკური ფოლადის საიდუმლო, ირანელებისგან აიღეს. კარბიდის კრისტალები ამ ფოლადს სიმტკიცეს და სიბასრეს აძლევდნენ, ხოლო დაბალნახშირბადშემცველი რკინა დრეკადობას. თანამედროვე ტექნიკურ საშუალებებით შესრულებული ანალიზი აჩვენებს, რომ დამასკურ ფოლადში აშკარად ჩანს ცემენტიტის ნანო მავთულები და ნახშირბადის ნანომილები, რაც გამოწედვის აორიგინალურ მეთოდთან ერთად დამასკური ფოლადის განსაკუტრებული თვისებების განმსაზღვრელია.

 

1634 წლიდან დამასკური ფოლადის გამოყენება ევროპელმა მეიარაღეებმაც დაიწყეს თოფის ლულებისთვის. ცნობილი იყო ლიეჟის დამასკურლულიანი თოფები. დამასკური ფოლადის წარმოება სადღაც 1930 წლისთვის შეჩერდა, უფრო იაფიანი და მაღალი სიმტკიცის სერიული ფოლადების შექმნის გამო.

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Damascus_steel

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bulat_steel

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wootz_steel

 

ZDP-189 ფოლადი (ზედა პოსტებში დადებულ ცხრილში, მხოლოდ ტექნიკური მაჩვენებლებია მოყვანილი) და ზოგი ინფო ამ ფოლადზე:

 

ფხვნილოვანი მეტალურგიის უჟანგავი ფოლადია(ბაზარზე ერთერთი უახლესი ფოლადია) რომელიც Hitachi Metals-ის (იაპონია) შემუშავებულია. ფოლადის შემადგენლობა საიდუმლოა, მხოლოდ ისაა ცნობილი რომ 3% ნახშირბადს შეიცავს და 20% ქრომს. მოლიბდენის და ვოლფრამის შემცველობა არაა დაზუსტებული. მსგავსი ფოლადია Cowry X რომელიც Daido Corporation -ს ეკუთვნის, მასში 0.3% ვანადიუმი და 1% მოლიბდენია დამატებული. სიმტკიცე 67 როკველის ფარგალში აქვს. გამოიყენება ფენოვან(ლამინირებულ) დანის პირებშიც. მაღალი სიმტკიცის გამო გალესვა შედარებით მეტ დროს მოითხოვს ვიდრე სხვა ფოლადის შემთხვევაში(რეკომენდირებულია ალმასის სალესი). ძვირი ფოლადია.

 

 

http://www.williamhenryknives.com/press-aw...rticles/ZDP.pdf

 

http://www.cutleryscience.com/reviews/blade_materials.html

 

 

 

--------------------------

 

 

 

იაპონური დანას და სამურაის ხმალს ყოველთვის განსაკუთრებული რეპუტაცია ჰქონდათ. ამაში ყველაზე დიდი წვლილი იაპონურ ფოლადს მიუძღვის. იაპონლები ასწლეულებია მრავალგვარი ხარისხის სადანე ფოლადს აწარმოებენ. დღეს იაპონურ ფოლადს მსოფლიოს ცნობილი სამჭედლოებიც იყენებენ.

Hitachi Metals Ltd. არის იაპონური ფოლადის ლიდერი. ეს კომპანია მუდმივად მუშაობს ფოლადის ხარისხის გაუმჯობესებაზე. მისი “Yasuki Hagane” (იასუკის სპეციალური ფოლადი) ერთერთი საუკეთესო სადანე მასალაა.

კომპანია აწარმოებს განთქმულ ATS-34 , ZDP-189 და განსაკუთრებით ZDP-189 ფოლადებს.

Shirogami, Aogami და Aogami Super არის ფოლადის ტიპები რომლებიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება სამზარეულოს და სანადირო დანებში.

 

თეთრი ფოლადი (შიროგამი, შირო-კო), ძირითადად მხოლოდ რკინას და ნახშირბადს(2.7%) შეიცავს. პირი ადვილად ილესება და ფხას კარგად იწერს, თუმცა მოვლა ჭირდება რადგან ადვილად რეაქტიულია. იყენებენ ძირითადად სამზარეულოს დანებში და ნაჯახებში.

 

 

ლურჯი ფოლადი (აოგამი, აო-კო), რკინისა და ნახშირბადის გარდა ქრომს და ვოლფრამსაც შეიცავს, ამიტომ ჟანგვისადმი უფრო მდგრადია. ამ ფოლადით მარალი კლასის სამზარეულო და სანადირო(ასევე თვითგადარჩენის) დანებს ამზადებენ.

 

არსებობს სუპერ ლურჯი(აოგამი სუპერ) ფოლადიც.

 

 

Cowry-Y , ფხვნილოვანი მეტალურგიის პროდუქტია, რომელიც ''Daido Steel ''-ის მიერ მზადდება.

უმტკიცესი ფოლადია, დაბალი სიმყიფით.

შემადგენლობა:

1.25 of C, 14.5 of Chr, 3.0 of Mo, 1.0 Va, ....62-64 როკველით.

 

 

ლიტერატურა:

 

http://www.japaneseknifedirect.com/products.html

 

http://www.worldknives.com/regions.php?i=9

 

http://www.bkcg.co.uk/guide/steels.html

 

http://www.watanabeblade.com/english/special/hunt.htm

 

 

 

 

 

 

----------------------------

 

 

 

ინფორმაცია ფოლადებზე

 

 

http://www.knifecent...blade-materials

Link to post
Share on other sites

სანადირო დანების ფოლადები

 

http://www.tellercanyon.com/knives-and-steel.html#ToC7

 

აქაც ზალიან საინტერესო ინფორმაციებია

 

http://www.gunblast.com/Fryxell_KnifeSteels.htm

Link to post
Share on other sites

სანადირო დანების ფოლადები

 

http://www.tellercanyon.com/knives-and-steel.html#ToC7

 

აქაც ზალიან საინტერესო ინფორმაციებია

 

http://www.gunblast.com/Fryxell_KnifeSteels.htm

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
  • 4 months later...

ზემოთ დასაკეც დანებში S30V ფოლადი ვახსენეთ. ფხვნილოვანი, უჟანგავი ფოლადია. ქიმიური შემადგენლობა

Carbon 1.45%, Chromium 14.00%, Vanadium 4.00%, Molybdenum 2.00%. ფოლადი შექმნა Dick Barber-მა(Crucible Materials Corporation) ცნობილ დანის მჭედელთან Chris Reeve-თან თანამშრომლობით. ეს ფოლადი განკუთვნილია მარალი ხარისხის დანებისთვის(ფოლადის ფასი სერიოზულად აძვირებს ასეთი დანების ფასს).

ამ ფოლადისპირიან დანას დიდი სიმკიცე და სიბასრე აქვს, მაგრამ ძნელი გასალესია. თვისებებით სადღაც უახლოვდება

154cm-ს, VG-10-ს და 134ATS-ს.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/CPM_S30V_steel

Link to post
Share on other sites

http://nozhik.com.ua/articles/1.Tipi_nozhevih_staley

 

 

 

Типы ножевых сталей

 

 

 

 

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТАЛЬНЫХ СПЛАВОВ

 

Если говорить примитивно, то сталь - это сплав железа с углеродом. Если углерода слишком много, то получается чугун. Если слишком мало, то это называется жесть. Все, что посередине - можно назвать сталью. Ее различные типы определяются не только и не столько пропорциями железа и углерода, сколько легированием различными добавками и примесями, которые придают стали различные свойства. Ниже приведены в алфавитном порядке типы стальных сплавов, которые содержат следующие основные компоненты:

 

Углерод: Присутствует во всех типах сталей как основной элемент, придающий твердость и жесткость. Чаще всего ожидаем от стали содержания углерода более 0,5% (это так называемые высокоуглеродистые стали)

 

Хром: придает сплаву износостойкость, способность к закаливанию, и, что самое важное, устойчивость к коррозии. Сталь с содержанием не менее 13% хрома принято называть "нержавеющей". Хотя, несмотря на это наименование, любая сталь может корродировать, если за ней не ухаживают должным образом.

 

Марганец: важный элемент сплава, придает металлу зернистую структуру, и способствует прочности клинка, а также жесткости и износостойкости. Используется при улучшении стали в процессе проката и ковки (так называема "раскисленная сталь"). Присутствует во всех ножевых стальных сплавах, за исключением типов A-2, L-6, и CPM 420V.

 

Молибден: твердоплавкий элемент, предотвращает ломкость и хрупкость клинка, придает стойкость к нагреву. Присутствует во многих сплавах. Так называемые "закаливаемые на воздухе" стали содержат не менее 1% молибдена, который делает возможным такой типа закалки.

 

Никель: используется для твердости и устойчивости к коррозии, а также для вязкости сплава. Присутствует в сталях L-6, а также в AUS-6 и в AUS-8.

 

Кремний: используется для крепости клинка. Также как и марганец, используется при ковке клинка

 

Вольфрам: придает лезвию износостойкость. При сочетании с хромом или молибденом, вольфрам делает сталь "быстрорежущей". Такая сталь марки М-2 имеет наибольшее содержание вольфрама. Также применяется при изготовлении танковой брони

 

Ванадий: способствует износостойкости и прочности. Твердоплавкий элемент повышенной твердости, который необходим при изготовлении мелкозернистой стали. Многие сплавы содержат ванадий, но наибольшее его содержание - в марках M-2, Vascowear, а также CPM T440V и 420V (в порядке убывания содержания ванадия). Сталь BG-42 отличается от стали ATS-34 в основном добавлением ванадия.

 

УГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛЬНЫЕ СПЛАВЫ (НЕ-НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)

 

Чаще всего лезвия ножей из такой стали кованные. Нержавеющая сталь также может коваться (люди типа Шона МакВильямса делают кованную "нержавейку"), но это очень тяжело. Также добавим, что углеродистая сталь может быть по выбору закалена либо отпущена для придания лезвию твердости режущей кромки и при этом упругости. Нержавейка не может быть так просто обработана по своему усмотрению. Конечно, углеродистая сталь гораздо более быстро корродирует, чем нержавеющая. Также она часто немного проигрывает нержавеющей по многим параметрам. Тем не менее, ниже приведенные марки углеродистых сталей бывают очень хороши, особенно при должной закалке.

 

По обозначениям системы AISI, стали с номерами 10хх - углеродистые, а остальные номера являются легированными сплавами. Например, серия маркировок 50хх будет сталями с хромом.

 

По системе SAE, стали с буквенными индексами (например, A-2, W-2) являются инструментальными.

 

Также существует классификация ASM, но она гораздо реже встречается и используется, и здесь ей не будет уделено внимания.

 

Чаще всего, последние цифры обозначения стали близки к содержанию в ней углерода. Так, в стали 1095, скорее всего, примерно 0,95% углерода, в стали 52100 - около одного процента, в стали 5160 - около 0,6%.

 

O-1Очень популярный тип стали у кузнецов, имеет репутацию "великодушной, снисходительной". Отличная сталь, которая отлично воспринимает и держит воронение лезвия, и при этом очень прочная. Однако, она быстро ржавеет. Сталь О-1 используется в ножах Randall, как это делает и Mad Dog.

 

W-2Вполне твердая и хорошо держащая заточку сталь, благодаря содержанию 0,2% ванадия. Большинство напильников сделано из марки W-1, которая является той же W-2, но без содержания ванадия.

 

Серия номеров, начинающихся с "10" (1084, 1070, 1060, 1050 и так далее) Большая часть марок, номера которых начинается с десятки, создана специально для изготовления ножей, однако сталь 1095 используется в ножевых лезвиях наиболее часто. Если выстроить по порядку марки начиная с 1095 и до 1050, в общем можно сказать, что при убывании номера убывает количество углерода в стали, она хуже держит заточку лезвия и становится более вязкой. Поэтому чаще всего марки 1060 и 1050 используются для изготовления мечей. Для ножей 1095 считается "стандартной" маркой углеродистой стали, не самой дорогой и при этом с хорошими качествами. Также эта марка обладает достаточной жесткостью и очень хорошо держит заточку, но при этом легко ржавеет. Это простая марка стали, содержащая, кроме железа, еще один-два элемента - около 0,95 углерода и иногда около 0,4% марганца. Различные kabars часто используют марку 1095 в черненым покрытием.

 

Carbon VЭто торговое наименование марки стали, принадлежащее компании Cold Steel. Она не ограничивается одной какой-то определенной сталью, а обозначает весь подобный тип сплавов, используемых этой компанией. Маркировка имеет дополнительные индексы для отличия конкретной марки сплава. По свойствам Карбон-Ви - это нечто среднее между О-1 и 1095, и при этом ржавеет примерно как О-1. Ходят слухи, что Карбон-Ви - это на самом деле О-1 (что на сама деле вряд ли правда) или просто 1095. Многочисленные инсайдеры от металлургии настойчиво утверждают, что это 0170-6. Некоторые испытания ("искровые пробы") показали близость к 50100-В. Между 50100-Би и 0170-6 практически нет разницы (это фактически одна и та же сталь), так что действительно похоже, что к ним можно приравнять и Carbon V.

 

0170-6 / 50100-BСуществуют различные обозначения для одной и той же марки стали - 0170-6 (по классификации металлургов) и 50100-В (по классификации AISI). Это хороший хромо-ванадиевый стальной сплав, который отчасти похож на О-1, но гораздо менее дорогой. Ныне покойный Блэкджек делал некоторые ножи из 0170-б, и Колдстиловский Карбон-Ви, возможно, является этой же маркой стали. 50100 - это та же сталь 52100 с примерно третью ее хрома, а приставка "-В" в маркировке 50100-В указывает на то, что эта сталь была изготовлена с использованием ванадия и является хромо-ванадиевым стальным сплавом.

 

A-2Это отличная самозакаливающаяся инструментальная сталь, известная своей прочностью и удерживанием режущих свойств кромки. Самозакаливание не позволяет дополнительно закаливать/отпускать ее. Ее выдающаяся прочность делает ее самым часто используемым материалом для боевых ножей. Крис Рив (Chris Reeve) и Фил Хатсфилд (Phil Hartsfield) оба используют А-2, и Блэкджек выпускал некоторые модели из этой марки стали.

 

L-6Вообще это марка сталей для ленточных пил, очень прочная и хорошо держащая заточку. Это, как и О-1, очень податливая для ковки сталь. Это одна из лучших сталей для изготовления ножей, особенно там, где требуется прочность.

 

M-2Так называемая "высокоскоростная" сталь, сохраняет свои свойства (и химический состав) даже при очень высоких температурах, и поэтому используется в промышленности при работах с резкой при сверхвысоких температурах. Также прекрасно держит заточку. Достаточно прочная сталь, однако не в той степени, как другие марки, описанные в этом разделе; однако, в любом случае прочнее нержавеющей стали и гораздо лучше сохраняет режущие качества, но при этом легко ржавеет. Компания Benchmade начала использовать сталь М-2 в одном из вариантов AFCK.

 

5160Эта марка стали очень популярна у кузнецов, особенно сейчас, и принадлежит к классу профессиональных высококачественных сталей. По существу, это простая по составу пружинящая сталь с добавлением хрома для лучшей закаливаемости. Хорошо держит заточку, но известна в основном благодаря своей выдающейся прочности (как L-6). Часто используется для изготовления мечей благодаря своей прочности, и также а также является материалом для изготовления особо твердых ножей.

 

52100Это шарикоподшипниковая марка стали, и также часто используется для ковки. Похожа на марку 5160 (однако содержит около одного процента углерода, тогда как 5160 - около 0,6%), но лучше держит заточку. При этом она не такая прочная, как 5160, и чаще используется для изготовления охотничьих ножей, а также других ножей, которые должны обладать немного меньшей прочностью, чем сделанные из стали 5160, в пользу лучшего сохранения остроты лезвия.

 

ZDP-189 Высокоуглеродистая сталь на основе технологии аморфных металлических сплавов, используется в основном для изготовления лезвий ножей. Была разработана японской фирмой Hitachi Metals в далёком 1996 году. Состав стали: С 2.90 - 3.00%; Si 0.35; Cr 19.00 - 20.50%; Мо 0.90 - 1.00%; V 0.25 - 0.35%.

 

D-2Сталь D-2 иногда называют "полу-нержавеющей". Она содержит около 12% хрома, что совсем немного недотягивает до параметров нержавеющей стали. Это самая стойкая к коррозии саль из всех углеродных, и при этом отлично держит заточку кромки лезвия. Но она менее прочная, чем другие стали этого раздела, и при этом не поддается окончательной полировке. Ее использует Benchmade.

 

Vascowear Очень редкая марка стали, с высоким содержанием ванадия. Слишком тяжелая в обработке, но очень износостойкая марка. В производстве практически не встречается.

 

"НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

 

Помните, что любая сталь может ржаветь. Но так называемые "нержавеющие" стали благодаря добавке не менее 13% хрома, имеют значительную стойкость к коррозии. При этом следует обратить внимание, что одного процентного содержания хрома еще недостаточно для признания стали относящейся к разряду "нержавеющих". В ножевой промышленности де-факто принят стандарт в 13% хрома, но справочник по металлам ASM говорит, что вполне достаточно "более 10%"; другие источники устанавливают свои количественные границы. Добавим, что легирующие элементы подвержены сильному влиянию содержания хрома; более низкая доля хрома с правильно подобранными другими примесями могут дать тот же самый эффект "нержавейки".

 

8Cr13MoV Китайская сталь, характерная для линейки ножей Byrd компании Spyderco. Это сталь с достаточно высоким содержанием углерода, хрома, ваннадия и молибдена, она хорошо держит заточку и в то же время легко затачивается.

 

420Более низкое содержание углерода (менее полупроцента), чем в 440-х марках, делают эту сталь слишком мягкой и плохо держащей заточку. Благодаря своей высокой коррозионной стойкости часто применяется для изготовления ножей для подводников. Часто используется для очень недорогих ножей; кроме использования в условиях соленой воды, слишком мягкая для изготовления функционального лезвия. Из нее делают дешевые ножи, произведенные в Юго-Восточной Азии. Также ее (разновидность 420er) используют и европейские и американские производители (например, Magnum) невысокой ценовой категории. (примечание Ann's: нет ничего более убого, чем серрейтор на Магнуме, у которого лезвие сделано из 420er, потому как эти самые присадки, дающие индекс er, не могут восполнить низкое содержание углерода - сталь все равно мягкая!)

 

440 A - 440 B - 440CСодержание углерода (и твердость соответственно) этого типа нержавеющей стали возрастает от А (0,75%) к В (0,9%) до С (до 1,2%). Сталь 440С - отличная высокотехнологичная нержавеющая сталь, обычно твердостью 56-58 единиц. Все три типа 440-й стали хорошо сопротивляются коррозии, причем 440А - лучше всего и 440С - наименьшим образом из этих трех. В ножах SOG Seal 2000 используется сталь 440А, Рендел (Randell) использует сталь 440В для своих нержавеющих ножей. Марка 440С распространена повсеместно. Если Ваш нож маркирован "440", это скорее всего наименее дорогая сталь 440А - если производитель использовал более дорогую 440С, он непременно это укажет. По общим ощущениям, сталь 440А (и ей подобные) достаточно хороша для повседневного использования, особенно когда она качественно закалена (ходят много хороших отзывов о закалке стали 440А фирмой SOG). Версию 440В можно назвать промежуточным вариантом, а сталь 440С - лучшая из трех.

 

425M - 12C27Обе марки стали очень похожи на 440А. 425М (около полупроцента углерода) используется фирмой Buck при изготовлении ножей; сталь 12С27 (около 0,6% углерода) считается традиционной скандинавской и используется для изготовления финских ножей "пукко", шведских ножей "Mora Of Sweden" а также норвежских ножей.

 

AUS-6 - AUS-8 - AUS-10 (6A 8A 10A)Это японские марки нержавеющей стали, сравнимые с маркой 440А (сталь AUS-6, содержит 0,65% углерода) и со сталью 440B (AUS-8, 0,75% углерода), а также с 440C (AUS-10, 1.1% углерода). Сталь AUS-6 используется компаниями Al Mar; CRKT и т.д., компания Cold Steel использует AUS-8, что сделало эту марку стали довольно популярной. Хотя колдстиловская закалка такой стали и не держит заточку так же хорошо, как ATS-34, но она немного мягче и, возможно, чуть прочнее. AUS-10 содержит углерода почти столько же, сколько 440С, но несколько меньше хрома, поэтому немного хуже сопротивляется коррозии но, возможно, немного тверже. Все три эти типа стали содержат примесь ванадия (который отсутствует во всей 440й серии), что добавляет металлу износостойкости.

 

GIN-1( также называемая G-2) Сталь, имеющая чуть меньше углерода и молибдена, но чуть больше хрома, чем ATS-34, и используется известной компанией Spyderco. Просто очень хорошая нержавеющая сталь.

 

ATS-34 - 154-CM В настоящий момент является самой высокотехнологичной сталью. 154-СМ - это маркировка подлинного американского варианта стали. Это сталь высочайшего качества, с нормальной твердостью около 60 единиц, очень хорошо держит заточку и при этом достаточно прочная, несмотря на такую твердость. Не так хорошо противостоит коррозии, как сталь 400-х марок. Многие традиционные производители используют сталь TS-34 - такие, как компания Spyderco (в своих ножах высшей категории) Benchmade и Buck.

 

ATS-55 Эта сталь очень похожа на ATS-34, но без содержания молибдена и с добавкой некоторых других присадок. Про эту сталь не так много известно, но, судя по всему, она обладает такой же способностью к сохранению остроты режущей кромки, как и ATS-34, но при этом более твердая. Так как молибден - дорогое вещество, используемое для "высокоскоростных" лезвий, а ножам не всегда нужны такие свойства, то замена молибдена, будем надеяться, сильно уменьшит стоимость стали и при этом сохранит свойства ATS-34. Эта сталь часто используется в ножах фирмы Spyderco.

 

BG-42Боб Лавлес (Bob Loveless) представил эту марку стали как перемагниченную ATS-34. BG-42 - это нечто, похожее на ATS-34, с двумя основными отличиями. Там в два раза больше магния, и 1,2% ванадия (которого в ATS-34 вообще нет), благодаря чему сталь вполне может держать заточку даже лучше, чем ATS-34. Крис Ривз (Chris Reeves) перешел на использование BG-42 с ATS-34 в своих ножах Sebenzas.

 

CPM T440V - CPM T420VЭти две стали великолепно держат заточку (лучше ATS-34), но при этом тяжело затачиваются первый раз. В обеих сталях высокое содержание ванадия. Компания Spyderco изготавливает как минимум одну модель из CPM T440V. Традиционный производитель ножей Шон МакВильямс (Sean McWilliams) считается одним из поклонников марки 440V, которую сам и кует. В зависимости от закалки, ожидается более тяжелая работа по затачиванию таких лезвий, при этом не стоит ожидать такой же прочности, как у ATS-34. Вариант 420V - это сталь компании CPM, аналог стали 440V, с меньшим содержанием хрома и удвоенной долей ванадия, более износостойкая и, возможно, более прочная, чем 440V.

 

400-х-сотая серия нержавеющих сталей Компания Cold Steel, прежде чем начать использовать AUS-8, продавала многие свои изделия под маркировкой "400 Series Stainless". Другие производители ножей также иногда используют этот термин. На самом деле обычно под этим термином скрывается недорогая сталь 440А,хотя ничто не ограничивает компанию в использовании любой другой стали марки 4хх, например, 420 или 425М, и называть это "сталь 400-сотой серии".

 

S30V Закаливать S30V рекомендуется до 58- 61 ед. по шкале Роквелла.Несмотря на значительную твердость, лезвие из CPM S30V легко поддается правке. Режущая кромка клинка из стали S30V обладает в четыре раза более высокой прочностью на излом, чем известная сталь 440Си в 3,5 раза прочнее 154CM

 

 

 

VG-10 Сталь по своему составу занимает промежуточное положение между ATS-34 и ATS-55. Вязкость этой стали достаточна для того, чтобы сохранять режущую кромку даже при закалке до твердости 60-62 HRc. Применяется во многих моделях Spyderco.

 

San Mai III Данная сталь представляет собой комбинацию из трех слоев, изготовленную по технологии, которая использовалась при производстве традиционных японских мечей и кинжалов. Благодаря многослойной конструкции в одном клинке сочетаются различные свойства. В середине находится твердая высококарбонированная сталь, по бокам сталь с низким содержанием углерода. Режущая кромка клинка должна быть твердой, чтобы держать заточку, но излишняя твердость может обернуться хрупкостью. Трехслойная сталь San Mai III имеет твердую в середине сталь, хорошо держащую заточку и низкокарбонированные слои по бокам для придания клинку гибкости. Эта сталь на 25% прочнее, чем AUS 8 A.

 

 

 

3G Шведская пакетная (композитная) порошковая сталь последнего поколения, одна из лучших в своем классе. Высокое содержание углерода (1,4%) придает ей необходимую для «ножевого» сплава твердость и жесткость, а дополнительные примеси способствуют высокой сопротивляемости коррозии, хорошей ударной вязкости и износоустойчивости.

Link to post
Share on other sites

http://www.cold-steel.ru/news/13/

 

 

Новости / Самые распрастраненные ножевые стали.

 

 

 

Для изготовления ножей в мире наиболее часто используют около 20 марок нержавеющих сталей, производимых в основном в США и Японии.

Вот наиболее известные из них:

420 - содержание углерода менее 0,5%, сталь слишком мягкая и плохо держит режущую кромку. Из-за высокой коррозионной стойкости часто применяется в ножах для ныряльщиков. Из нее же сделаны почти все дешевые ножи производства Юго-Восточной Азии.

440A - содержание углерода 0,75%

440B - содержание углерода 0,9%

440C - содержание углерода 1,2%

Твердость этих сталей повышается от 440А к 440С, а коррозионная стойкость соответственно убывает. Очень качественные стали для ножей, особенно 440С, используются многими известными фирмами, от SOG до Boker. Конкурентом 440С в этой области может считаться только ATS-34.

425М и 12С27 - очень похожи по составу и свойствам на 440А. Сталь 425М с содержанием углерода 0,5% используется в ножах Buck, а 12С27 (углерод 0,6%) - в скандинавских ножах, особенно финских и норвежских.

AUS-6, AUS-8, AUS-10 приблизительно сравнимы с 440А, 440В, 440С соответственно. Содержание углерода - 0,65, 0,75, 1,1%. Эти стали производятся в Японии, но используются повсеместно. AUS-6 часто применяется Al Mar и Spyderco. AUS-8 стала популярна благодаря ножам Cold Steel, хотя она не держит кромку так хорошо, как ATS-34, несколько мягче и менее вязкая. AUS-10 по сравнению с 440С содержит чуть меньше хрома, за счет чего обладает немного меньшей коррозионной стойкостью и большей вязкостью.

GIN-1 и G-2 - это одна и та же сталь с меньшим содержанием углерода, чуть большим - хрома, и намного меньшим молибдена, чем в ATS-34. Очень хорошая ножевая сталь, час-то используется Spyderco.

ATS-34 и 154-CM - лучшие high-end ножевые стали. 154-СМ - это оригинальная американская сталь, длительное время она не производилась. ATS-34 - ее японский аналог фирмы Hitachi, очень близкий по составу. Обе стали обычно закаливаются до 60 Rc и обладают достаточной вязкостью, чтобы хорошо держать режущую кромку при такой высокой твердости. Несколько менее коррозионно стойки, чем 440С. Используются в наиболее дорогих моделях Spyderco и почти во всех Benchmade.

ATS-55 - также производится фирмой Hitachi. Аналогична ATS-34 без добавки молибдена. Специализированная сталь для ножей, часто используется Spyderco.

CPM T440V и CPM T420V - эти две стали держат режущую кромку еще лучше, чем ATS-34, но трудоемки в заточке. В обе добавлена большая доля ванадия. Spyderco производит по крайней мере 2 модели ножей из CPM T440V.

VG-10 - сталь по своему составу занимает промежуточное положение между ATS-34 и ATS-55. Вязкость этой стали достаточна для того, чтобы сохранять режущую кромку даже при закалке до твердости 60-62 Rc. Применяется в некоторых моделях Spyderco.

Легкие сплавы:

Титан - обычно применяется в виде сплава 6AL/4V: 90% титана, 6% алюминия и 4% ванадия. Очень легкий и прочный металл с исключительной коррозионной стойкостью, поддается полировке или анодированию.

Алюминий и дюралюминий - обычно под этими названиям подразумевают сплавы T6-6061 или 7001. Используются во всевозможных легких конструкциях. Коррозионно стойки.

 

 

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НОЖЕВЫЕ "ПЛАСТИКИ".

 

 

G-10 - состоит из компаунда с армированием стеклотканью, полимеризованного под давлением. Твердый, жесткий и легкий материал с текстурированной поверхностью для рукояток тактических складных ножей.

Micarta - по составу аналогичен G-10. Обычно имеет гладкую шелковистую поверхность, приятную в руке. Требует ручной обработки, по этой причине используется в рукоятках дорогих ножей. Micarta - относительно мягкий материал, при неправильном использовании может поцарапаться. Углепластик - компаунд с наполнением углеволокном. Наиболее твердый и гибкий из композитных материалов.

Zytel - термопластичный материал разработки Du Pont. Недорогой, ударопрочный и стойкий к истиранию.

Kraton - термопластичный резинополимер, используется для мягких вставок на рукоятках ножей.

Link to post
Share on other sites

შვეიცარიული დანების ფოლადი

 

 

http://knifereviews.net/article/read/victorinox_steel.html

 

ВЫ давно хотели знать что за сталь используется на ножах VICTORINOX? Вот ответ на этот вопрос, информация из первых рук. Это заявление фирмы VICTORINOX на вопрос какую сталь они используют на своих ножах:

 

 

 

 

For both blades we use chrome molydenum stainless steel with 0.52% carbon, 15% chromium, 0.5% molydenum, 0.45% manganese and 0.6% silicium. After a sophisticated hardening process at 1040°C and an annealing temperature of 160°C the blades achieve a hardness of RC 56. * The woodsaw, scissors and nail files have a hardness of RC 53, the screwdriver, tin opener and awl a hardness of RC 52, and the corkscrew and springs RC 49.

 

Ну и наш вольный перевод:

 

Для обоих лезвий мы используем хромо-молибденовую нержавеющую сталь, которая содержит 0.52% Углерода, 15% Хрома 0.5% Молибдена, 0.45% марганца и 0.6% кремния. После сложного процесса закалки при 1040 градусах и отпуска при 160 градусах, твёрдость лезвий достигает 56HRC. Пилы по дереву и металлу и ножницы имеют твёрдость 53HRC, отвёртки, открывашки и шило имеют 52HRC, а штопор и пружины 49HRC.

 

Вобщем по описанию это напоминает спецификацию 1.4116 из нашей таблицы сталей или, по другому, X50CrMoV15.

Link to post
Share on other sites

დანის რუსული ფოლადები

 

http://www.huntingukraine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=759:-&catid=27:nozi&Itemid=77

 

 

 

Русские ножевые стали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

( 14 Votes )

 

 

Написав Waldemar Oldak Переглядів - 4620

 

 

 

П'ятниця, 28 листопада 2008 21:40

 

 

 

 

1. Углеродистые стали.

 

 

 

Стали типа наших У7-У16 и буржуйской 1095. Сюда же можно отнести легированные марганцем стали (в том числе и любимую многими 65Г). Весьма популярны, но, на мой взгляд, недостатков намного больше, чем плюсов. В первую очередь, хотя это многих удивит, низкая прочность и ударная вязкость (без ковки и/или термоциклической обработки). Во вторых, как это опять же не удивительно, сложность ТО - в первую очередь узкий интервал закалочных температур (особенно, для доэвтектоидных и эвтектоидных сталей) - стоит чуть перегреть - пиши пропало. В третьих - низкая износостойкость, несмотря на высокие достижимые значения получаемой твердости. Низкая закаливаемость и прокаливаемость, высокая деформация при закалке. Низкая стабильность свойств. Ржавеют опять же.. Все вышесказанное не относится к ножам Мастеров - в их исполнении углеродка может быть очень неплоха.

 

А теперь попробую поподробнее.

 

Инструментальные углеродистые стали в соответствии с ГОСТ 1435–90 маркируют буквой «У» и числом, указывающим среднее содержание углерода в десятых долях процента. Для изготовления инструмента применяют качественные стали марок У7–У13 и высококачественные стали марок У7А–У13А, а так же стали, легированные марганцем.

 

По структуре стали подразделяются на эвтектоидные (У7-У8) и заэвтектоидные (У9-У16) По механическим свойствам и назначению углеродистые стали подразделяются на:

 

* стали повышенной вязкости (У7–У9) для изготовления инструмента с высокой режущей способностью, подвергающегося ударным нагрузкам (зубила, кернеры и т.д.). К этой же группе можно отнести рессорно-пружинные стали типа 60-75Г.

* стали высокой твердости (У10–У13) для изготовления режущего инструмента, не подвергающегося ударным нагрузкам (напильники, шаберы и т. д.). Сталь У16 применяется в основном для изготовления износостойких втулок.

 

Твердость окончательно термически обработанного инструмента из углеродистых сталей обычно лежит в интервале 57–63 HRCЭ, а прочность при изгибе составляет 1800–2700 МПа. Стали требуют аккуратного шлифования из за возможности образования прижогов и мягких пятен. После шлифования желателен низкий отпуск.

 

Свойства углеродистых сталей могут быть заметно улучшены термоциклической и термомеханической обработкой. В некоторых случаях будет уместной зонная закалка. Перспективных сталей в этой группе не предвидится.

 

2.Легированные стали

 

В данном пункте будут рассмотрены только низко- и среднелегированные стали. Эти стали подразделяются на стали неглубокой и глубокой прокаливаемости. По назначению – инструментальные и подшипниковые (сталь ШХ4 близка к стали Х, ШХ15 – к стали Х1).

 

Из наиболее популярных хочется отметить

 

* Х (ШХ4)

* Х1 (ШХ15)

* 9ХФ (90ХФМ)

* 11ХФ (11Х)

* 13Х

* ХВГ (ХСВГ, ХСВГФ)

* В2Ф и ХВ4Ф (ХВ5)

 

Из перспективных сталей – возможно, стали типа ХВ4Ф, при замене в структуре стали карбида вольфрама на карбид ванадия или ниобия.

 

3. Полутеплостойкие стали.

 

Как правило, высокоуглеродистые стали, легированные хромом, молибденом, ванадием, иногда вольфрамом. В этой группе рассмотрим только стали, обычно обрабатываемые на первичную твердость. Некоторые стали этого типа производятся по порошковой технологии. По назначению – как правило штамповые стали. На мой взгляд, это одна из наиболее интересных групп для изготовления клинков. Традиционно их делят по износостойкости на стали повышенной и высокой износостойкости. Кроме того, они традиционно делятся на 2 группы - 6%Cr и 12%Cr

 

 

* 6% Cr - типичные представители 85Х6НФТ и Х6ВФ (близки к буржуйской А2)- хорошее сочетание прочности, износостойкости и ударной вязкости. Еще лучшим комплексом свойств обладают высокованадиевые стали типа Х6Ф4М (близка к буржуйской А7)

* 12% Cr - ну, самый типичный представитель - Х12МФ (D2). Износостойкость примерно в 2 раза выше, чем у Х6ВФ, ударная вязкость в 2 раза меньше (можно заметно повысить ТЦО). Х12Ф1 - примерно посередине между Х12МФ и Х6ВФ. Есть высокоуглеродистые стали типа Х12 и Х12ВМ (Х12В, Х12ВМФ) - износостойкость несколько выше чем у Х12МФ, прочность и вязкость - заметно ниже. Есть высокованадиевые стали типа Х12Ф4М - износостойкость выше чем у высокоуглеродистых сталей при прочности и вязкости, сопоставимых с Х12МФ.

 

Отдельную группу составляют стали типа Х3Ф8, Х3Ф12 или Х1М2Ф12

 

Из наиболее перспективных - Х6Ф4М и Х12Ф4М (Х12Ф3М, Х12МФ4). Эти стали, особенно Х6Ф4М, могут быть интересны и для любителей булата. Вполне возможно, будут интересны азотсодержащие стали этого типа.

 

4. Быстрорежущие стали.

 

Как правило, стали, легированные хромом, вольфрамом, молибденом и ванадием. Наиболее распространенные марки:

 

* Р18

* Р12

* Р9

* Р6М5 (10Р6М5, Р6АМ5)

* Р6М5Ф3 (Р6М5Ф4)

* Р2М8 (11Р2М8)

* Р8М3

* Р12Ф3

* Р14Ф4

* Р9Ф5

* Р6М4К5

* 11Р2М8К5 (11Р2М8К8)

* 11Р3АМ3Ф2

 

И еще около 100 марок.

 

Исторически наиболее популярна Р6М5 (М2). При правильной ТО сталь с неплохим комплексом свойств. Но, все же, уступает высокованадиевым сталям предыдущей группы. В последнее время на эксклюзивных моделях появляются и другие выстрорезы, как правило высокованадиевые порошковые. Интегральное мнение - стали весьма неплохи, но тот же (и даже более высокий) уровень свойств можно получить на сталях попроще и с более простой ТО. Кстати, по ТО - для использования для клинков ножей большинство быстрорезов можно обрабатывать на первичную твердость - в результате - как правило, несколько ниже твердость, больше остаточного аустенита, и несколько (иногда в 2 раза) больше ударная вязкость. В случае обработки на вторичную твердость рекомендуют несколько (на 10-40С) понизить температуру закалки. Возможно, будет иметь смысл оставить некоторое количество аустенита (например, снизить температуру 3 го отпуска до 400-450 градусов.) Снизив температуру первого отпуска до 400-450 градусов и заметно увеличив его длительность можно получить лучшее распределение карбидов, и, следовательно, прочность и вязкость. Некоторые резервы есть в комплексном модифицировании (B + Zr + Nb + РЗМ) и применении методов порошковой металлугии.

 

Из новых интересных марок – молибденовые стили типа 11М5Ф, 11М7ФЮС, безвольфрамовые стали типа 65Х6М3Ф3БС (ЭП973), 65Х6М2Ф3Б (ЭП972), 9Х6Ф2АРСТГ (ЭК15), 95Х6М3Ф3СТ,ш (ЭК80), 9Х4М3Ф2АГСТ (ЭК42).

 

Отдельную группу составляют стали с интерметаллидным или карбидным и интерметаллидным упрочнением – о них дальше.

 

 

5. Стали с высоким сопротивлением пластической деформации.

 

Как правило это стали обрабатываемые на вторичную твердость (подобно быстрорезам). Основное применение - инструмент для холодной деформации, теплостойкие подшипники, детали топливной аппаратуры. Типичные представители -

 

6Х6В3МФС, 6Х4М2ФС, 8Х4В2МФС2, 11Х4В2МФ3С2.

 

Некоторые из них (особенно 6Х6В3МФС и 6Х4М2ФС) могут быть весьма интересны для изготовления ножей, ориентированных на рубку.

 

К этому же классу могут быть отнесены некоторые стали, которые могут применятся как быстрорежущие, но в основном применяются как стали с высоким сопротивлением пластической деформации, например:

 

17Х5В3МФ5С2 МП, Р0М2СФ10 МП (CPM 10V), 17М6Ф5Б (МП).

 

6. Коррозионностойкие стали (они же нержавеющие).

 

Тут нам есть мало чего предложить...

 

95Х18 (440В)

Х18МФ (110Х18М (ШД) 440С)

Х13М (Х14М)

65Х13 (420J),

50Х14МФ,

90Х18МФ... Есть еще правда ЭП766 (95Х13М3К3Б2Ф).

 

7. Мартенситно-стареющие инструментальные стали.

 

По назначению – быстрорежущие, штамповые и с высоким сопротивлением пластической деформации. Для клинков могут применятся и некоторые конструкционные мартенситно-стареющие стали, в певую очередь нержавеющие высокопрочные и сверхпрочные. Из наиболее типичных представителей - ЭП853 (03Х11Н10М2Т2). До сих пор ни в России (у нас только Скрылев), ни в мире нет заметного интереса к этой ОЧЕНЬ интересной группе сталей...При том, что некоторые из них обладают уникальными характеристиками. Недостатки - высокая стоимость, малая доступность, сложная ТО, низкая (очень относительно) стойкость по абразивным материалам.

 

Из наиболее интересных и перспективных сталей - сплавы типа ЭК3 (Н7К13М17Т) и стали с карбидным и интерметаллидным упрочнением типа УИ155.

 

Разумеется, все вышеизложенное является моим частным

мнением, не обязательно правильным

Link to post
Share on other sites

არ ვიცი BROWNING, მე რაღაც გული ავიცრუე დანებზე.

 

ვიტყვი რაშიც არის საქმე.

 

ერთი გამომადგა რასაც ჰქვია გამოდგომა.

 

ვინჩესტერის დანა მაქვს, ნაჩუქარია მეგობრისგან, მაგან გამიძლო.

 

სატყავებლად, ცხოველის დასამუშავებლად იდეალურია.

 

მეექვსე წელია რაც მაქვს, და სეზონის დასაწყისში მივაკარე სალესი ოდნავ.

 

დანარჩენები, "ჯართია" მაგათი გამომშვების დედაც.

 

ჰყიდიან ძალიან ძვირად, ადებენ უმაგრესი კომპანიების სახელებს და ძვალს ვერ დაჩეხავ, ბლაგვდება, ემტვრევა პირი.

 

სხვა გზა არ მაქვს, უნდა ვაწრთო თითოეული.

მაქვს გაზის "პრიმუსი", გავაწითლებ პირს და ვხევ ცივ ზეთში, ან წყალში.

 

ბევრი დამიგროვდა, გადაყრაც მენანება და ჩუქება ძალიან მიყვარს, მაგრამ მტერს თუ მისცემ ესეთ ჩლუნგ იარაღებს.

 

გადატენილია აქაურობა ჩინური ნაწარმით, უწერიათ უმაღლესი ხარისხის მარკირების რკინა და საქმეში ხლამია მაგის დედაც ჯეკ.

 

გამოწერა ხომ დიდი შეცდომაა, ბევრჯერ დავრწმუნდი მაგაშიც.

მოგივა გზავნილი და MADE IN CHINA ეწერება ასიანი.

Link to post
Share on other sites

ელჩი, ძვლების სამტვრევად ნაჯახი ან ხერხი არ სჯობს? აი ხეზე მუშაობისას თუ ემტვრება დანას პირი მანდ პრობლემაა.

 

 

მითხარი ზუსტად რისთვის გინდა დანა და ჩემ ვარიანტს შემოგთავაზებ. მარა მწვანეების გამზადება დაგჭირდება:).

 

 

დანა უპირველესად ფოლადით უნდა აირჩიო.

Link to post
Share on other sites

დანა უპირველესად ფოლადით უნდა აირჩიო.

 

100 %

 

კარგი სანადირო დანა ფიქსირებული პირით რომელიც 70 მწვანეზე ნაკლები ღირს არ უნდა იყიდო.

მართლა კარგები >100 $

ეხლა რომ BUCK-ის დანის ლინკი დავდე აი ეგ მართლა მაგარია.

მე არ მქონია, მაგრამ რაც სხვადასხვა ფორუმებზე მაგაზე გამოხმაურებები წამიკითხავს მართლა მაგარია.

ერთი რუსი წერდა ცხენირემი დავამუშავე ტავიდან ბოლომდეო. ესე მეგონა კარაქს ვჭრიდიო.

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...

მოგესალმებით, შეგიძლიათ თუ არა მითხრათ როგორი მახასიათებლები გააჩნია 1055 ნახშირბადოვან ფოლადს უფრო მაინტერესებს სიმტკიცე როქველის შკალით

Link to post
Share on other sites

54-56 როქველით

გააჩნია მწარმოებელს. წრთობაზე ბევრი რამაა დამოკიდებული

420HC ფოლადი როგორც წესი 54-55 როქველია, თუმცა ზოგიერთ მწარმოებელს 58-მდე აყავთ.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
უპასუხეთ თემას

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...