Jump to content
Club-Monadire.Ge

საქართველოს ტბებისა და წყალსაცავების გათევზიანების პერსსპექტივები


Recommended Posts

მეგობრებო მოდით განვიხილოთ რა სახეობის თევზების ჩასახლება იქნებოდა პერსპექტიული ამა თუ იმ მდგარ წყალსატევში სამოყვარულო და სპორტული თევზჭერის თვალსაზრისით.ბრაკონიერობა გამოვრიცხოთ.ბრაკონიერობაზე ცალკე თემებია შექმნილი.

Edited by salamandra
Link to post
Share on other sites

salamandra

 

პირველ რიგში ზურაბ შენ მოგვახსენე რომელ თევზებს აქვთ ჩვენთან მოშენების შანსი.

 

მტაცებლებით დაიწყე.

Link to post
Share on other sites

უპირველესყოვლისა მთავარი აქცენტი მესხეთ-ჯავახეთის ჩაკეტილ ტბებზე უნდა გაკეთდეს.როგორც ბოლო გამოკვლევები მეტყველებენ მეტი წილი ტბის იქტიოფაუნა კარდინალურათაა შეცვლილი ამ ბოლო 40 წლის განმავლობაში.ინფორმაცია ბელა ჯაფოშვილისაგან.ბელა ჯაფოშვილი ახალი ფორმაციის მეცნიერია კერძოთ ზოოლოგი

 

.........და კიდევ ერთი მოხსენების რეზიუმე მქონდა ქართულად და ამასაც გიგზავნით.ჯავახეთის ზეგანი მდებარეობს სამხრეთ საქართველოში, გარშემორტყმული

 

თრიალეთის ქედით ჩრდილოეთით, ჯავახეთის ქედით აღმოსავლეთით,

 

საქართველო-თურქეთის და საქართველო-სომხეთის საზღვრებით სამხრეთით.

 

საღამოს ტბა (ფართობით 4.8 კმ²) და ფარავნის ტბა (ფართობით 37,5 კმ²)

 

ჯავახეთის ზეგანზე 2000 - 2100 მ სიმაღლეზე მდებარეობს. მათ შორის

 

მანძილი მხოლოდ 10 კმ და დაკავშირებულია მდინარე ფარავნით. ბოლო

 

დრომდე ფარავნისა და საღამოს ტბებს ჰქონდა განსაკუთრებული

 

მნიშვნელობა კომერციული მეთევზეობის თვალსაზრისით. თუმცა, ჯავახეთის

 

ჭარბტენიანი ეკოსისტემები, თანამედროვე პერიოდში მძიმედ

 

დაზარალებულია ანთროპოგენური გავლების შედეგად. სამწუხაროდ, გარდა

 

რამდენიმე კვლევისა უკანასკნელი 40 წლის განმავლობაში, ჯავახეთის ტბების

 

თევზების სისტემატური შესწავლა არ ჩატარებულა და უახლესი ინფორმაცია

 

თევზის ფაუნის შესახებ არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, ძალიან

 

მნიშვნელოვანია, მოხდეს ეკოსისტემის შეფასება და საბაზისო ინფორმაციის

 

მოპოვება ტბის ეკოსისტემების მდგრადი მართვისა და დაცვისთვის.

 

კვლევას ქონდა 2 მთავარი მიზანი: 1. განესაზღვრა თანამედროვე თევზების

 

შემადგენლობა საღამოს და ფარავნის ტბებში; 2. შეეფასებინა თევზების

 

პოპულაციის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრი (როგორიცაა, სახეობათა

 

მრავალფეროვნება, სქესობრივი თანაფარდობა, ასაკობრივი სტრუქტურა და

 

 

 

თევზი ნიმუშები შეგროვდა საღამოს და ფარავნის ტბებში 2014-2016 წლებში (3

 

სეზონზე). სულ მოპოვებულ იქნა 8 სახეობის თევზის 1122 ეგზემპლარი (809

 

საღამოს ტბიდან და 313 ფარავნის ტბიდან). მოხდა თითეულ ნიმუშზე

 

დაკვირვება ველზე და ლაბორატორიაში. სქესი, სიგრძე და წონა განისაზღვრა

 

საველე პირობებში. ლაბორატორიაში მოხდა თევზის მორფომეტრიული

 

დამუშავება და დადგინდა ასაკები. პარალელურად მოხდა ველზე წყლის

 

პარამეტრების კვლევა, განისაზღვრა; ტემპერატურა, სიღრმე და

 

გამჭვირვალობა, ჟანგბადის შემცველობა, ელექტროგამტარობა, მინერალიზაცია.

 

შედეგებმა აჩვენა, რომ თევზის სახეობათა მრავალფეროვნება და მოსახლეობის

 

სტრუქტურა შეიცვალა წარსულის მონაცემებთან შედარებით. საღამოს და

 

ფარავნის ტბებში ერთერთი დომინანტური სახეობა გახდა ინვაზიური კარჩხანა,

 

ხოლო ადგილობრივი სახეობები როგორებიცაა კობრი, ნაფოტა, კალმახი

 

სრულიად აღარ გვხდება. შენონის მრავალფეროვნების ინდექსმა აჩვენა რომ

 

თევზების მრავალფეროვნება მაღალია საღამოს ტბაში ფარავნის ტბასთან

 

შედარებით. ჟაკარდის მსგავსების კოეფიციენტის მიხედვით დადგინდა, რომ ამ

 

ტბების იქტიოფაუნა 88%-ით მსგავსია.

Edited by salamandra
Link to post
Share on other sites

საღამოს და

 

ფარავნის ტბებში ერთერთი დომინანტური სახეობა გახდა ინვაზიური კარჩხანა,

 

ხოლო ადგილობრივი სახეობები როგორებიცაა კობრი, ნაფოტა, კალმახი

 

სრულიად აღარ გვხდება. .

 

სულ ამას გავიძახი, ამ კარჩხანამ მოსპო ჩვენი წყალსაცავები! :karochera:

 

სუფთა სარეველაა. მაგას ქარიყლაპია გადააშენებს? თუ გადააშენებს სასწრაფოდ გასაშვებია ყველა ტბაში.

 

ტბაში ადამიანურად ვერ ითევზავებ ეგ კარჩხანა რომ არ ჩამოეკონწიალოს სატყუარას 10 დან 9 შემთხვევაში. :(

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

განვიხილოთ სამცხე-ჯავახეთის ტბები.რომელია მათგან ჩაკეტილი ტიპის ტბა,აქვს სიღრმე 5-7 მეტრი,იყინება ზამთარში 2-3 თვით,არ ჰყავს ენდემური ან რაიმე ძვირფასი ჯიშის თევზის სახეობა და ა.შ.

 

 

 

აბული

ბუღდაშენის ტბა

ვაჩიანის ტბა

ზერესი

ზრესკის ტბა

კახისის ტბა +

ლამაზი ტბა

ლევანის ტბა

მადათაფა

მრუდე ტბა

საღამოს ტბა

ტაბაწყური

ფარავანი

წუნდის ტბა

ხანჩალის ტბა

ხოზაფინის ტბა

ჯაჯის ტბები

Edited by salamandra
Link to post
Share on other sites

სულ ამას გავიძახი, ამ კარჩხანამ მოსპო ჩვენი წყალსაცავები! :karochera:

 

სუფთა სარეველაა. მაგას ქარიყლაპია გადააშენებს? თუ გადააშენებს სასწრაფოდ გასაშვებია ყველა ტბაში.

 

ტბაში ადამიანურად ვერ ითევზავებ ეგ კარჩხანა რომ არ ჩამოეკონწიალოს სატყუარას 10 დან 9 შემთხვევაში. :(

 

ვხიოთ კალმახის მოზრდილი ლიფსიტა, მინიმუ 10სმ-იანი და დედა აღარ ეყოლება მაგ დებილ თევზს.

 

აუ ატანა არა მაქვს მაგ თევზის, ლისის ტბა შემაძულა, იქ ასვლა აღარ მინდოდა ხოლმე.

 

ყველაფერზე მოდის კაცო, ასეთი არაფერი მინახავს.

 

საქმე სხვა რამეშია, რაც თბილისის ზღვაზე დაგვმართეს, იგივეს იზამენ მანდაც, ბრაკონიერები არ გაახარებენ, დაცვით კიდევ ვინ დაიცავს.

 

არადა გაგანია ზაფხულში თავისუფლად გაძლებს მანდ ცისარტყელა და ქვიანი ფსკერი თუ აქვს, გამრავლდება კიდევაც.

 

არის მეორე ვარიანტიც, ისევ ცისარტყელა, ოღონდ ტრიპლოიდები, სამჯერ უფრო სწრაფად იზრდება

 

ჩვეულებრივთან შედარებით.

Link to post
Share on other sites

ელჩი

გიორგი მე კიდევ იცი რას ვფიქრობ,ჩაკეტილ ტბებში ქორჭილა, ქარიყლაპია,ნაფოტა და კაპარჭინა რომ იქნას გაშვებული ზამთარ ზაფხულ ითევზავებს კაცი.გინდა ყინულიდან და გინდა ისე.

Link to post
Share on other sites

კახისის ტბა გამოდგება მაგ საქმისთვის.კუს ტბაზე მეტია.ჩაკეტილია და 10 მეტრი აქვს სიღრმე.შიგ გამბუზიისა და ფსევდორასბორას მეტი არაფერია

 

 

19985154a9f3.jpg

Link to post
Share on other sites

მოგესალმებით ბატონებო,

 

გილოცავთ ყველა განვლილ დღესასწაულს. მშვიდობას გისურვებთ! ასევე ბევრ და საინტერესო, წარმატებულ თევზაობასა და ნადირობას.

ძალიან მინდა ზემოთ ხსენებულ საქმეებში მონაწილეობის მიღება, თუ ფიზიკურად ვერა, ფინანსურად მაინც მოვახერხო თქვენ გვერდით დგომა. თუმცა ფიზიკურადაც მოხარული ვიქნები თუ შემოგიერთდებით.

 

იმედია ფორუმზე გავრცელდება ინფორმაციები თქვენი საბოლოო გადაწყვეტილების შესახებ.

Link to post
Share on other sites

Darso_Gio

 

გაიხარე სეხნი.

 

 

ჯერ შევარჩიოთ უსაფრთხო ადგილი, შემდეგ შევისწავლოთ რა საკვები ბაზა და რა სახეობები არის იმ წყალსაცავში, მოკლედ ამ თემაში დავწერთ ყველა ჩვენს მოსაზრებებს და შემდეგ საქმეზე გადავალთ.

Link to post
Share on other sites

Darso_Gio

გაიხარე გიორგი :yes:

 

 

ეს კახისის ტბა ზღვის დონიდან 1752 მეტრზე იმყოფება.ესეიგი ზამთარში იყინება.თან ბორჯომის მუნიციპალიტეტშია.4 სახეობის თევზი დახატავდა.საინტერესო თემაა...

Edited by salamandra
Link to post
Share on other sites

ელჩი

გიორგი არსად არაა მითითებული ყინული რა სისსქის არის ხოლმე მაგრამ ჩემი ვარაუდით რადგან ეგ ტბა მაღალმთიანეთშია მინიმუმ 40 სმ.იქნება თან სულ მცირე 3 თვე .გუგლში ვნახე და მაგ ტბის ახლო-მახლოს კიდევ სამი უფრო მომცრო ტბაა.ყველა ჩაკეტილია

 

https://www.google.ru/maps/@41.7639633,43.348188,2561m/data=!3m1!1e3!5m1!1e4

Link to post
Share on other sites

ზური, "ჩაკეტილი" რას ნიშნავს?

 

კერძო საკუთრებაა, თუ დაცვა ჰყავს?

 

თუ შემდინარე და გამავალი არხი არა აქვს?

 

პ.ს. 40სმ სავსებით საკმარისია ყინულზე თევზაობისთვის.

Edited by ელჩი
Link to post
Share on other sites

ელჩი

ჩაკეტილი გიორგი იმას ნიშნავს რომ შემდინარე და გამავალი არხი არა აქვს.აქედან გამომდინარე თავისუფლად შეიძლება ნებისმიერი სახეობის თევზის გაშვება იმის უშიშრად რომ არიქა და ადგილობრივ და ახლომდებარე წყალსატევების იქტიოფაუნას დააზიანებს და ა.შ.უნდა მაგ ტბას ქორჭილა ნაფოტა და კაპარჭინა.შემდეგ,რამოდენიმე წლის მერე ქარიყლაპიაც მოუხდებქა

Link to post
Share on other sites

ზური, საკვები ბაზა რა ექნება გაშვებულ ლიფსიტას?

 

ან რა სახეობის თევზი ბინადრობს მანდ ამჟამად ხომ არ იცი?

Link to post
Share on other sites

ელჩი

ადრე მაგ ტბაში კობრი გაუშვია ვიღაცას.მერე არეულობების დროს ეგ კობრი საერთოდ გაუჟლეტიათ.იმ კობრს შეყვა წყრილი თევზი გამბუზია და ფსევდორასბორა რომლები ახლაც არიან ტბაში.ამ თევზის გარდა ბაყაყისა და გომბეშოს თავკომბალები იქნება,მწერები და ა.შ.

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

მეგობრებო მეთევზეთა შორის ფარგაზე დიდი ხანია მიდის საუბარი.ოდესღაც ფარგა დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში ჩვეულებრივი თევზი იყო.დღესდღეობით კი იგი თითქმის საერთოდ გადაშენებულია საქართველოს წყალსატევებში.ვთვლი რომ ეროვნული საშენის მესვეურებმა უნდა მიაწვდინონ ხმა ბუნების დაცვის სამინისტროს და უნდა დაიწყოს ამ თევზის ლიფსიტის ხელოვნურად მოშენება შემდგომში მათი წყალსაცავებში ჩასმის მიზნით.მოვიყვან ძირითად არგუმენტებს თუ რატომ უნდა აღდგეს ამ თევზის პოპულაცია საქართველოში.

 

1.ფარგა ოდითგან ბინადრობდა საქართველოს დასავლეთში და აღმოსავლეთში და არ შეიძლება ჩაითვალოს ინვაზიურ სახეობათ

2.ფარგა სპორტული და სამოყვარულო თევზჭერის მშვენიერი ობიექტია

3.ფარგა მალე იზრდება და წონით შეუძლია 20 კგ.მიაღწიოს.გაზაფხულზე გამოჩეკილი ლიფსითი წლის ბოლოს შეიძლება 800 გრ.აღწევდეს

4.ფარგა სხვა მტაცებელი თევზებისაგან განსხვავებით იკვებება წვრილი სარეველა თევზით

5.ფარგა საქართველოს წყალსაცავებში სანიტარის როლს ითამაშებს რადგან თვითონ არ ავადდება იმ ჰელმინთებით რომლებითაც შამაია და ვიმბაა მასობრივათ დაავადებული

6.და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი.ფარგა ძალიან გემრიელი თევზია

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

სწორედ ეს იყო ჩემი სამაგისტრო თემა, ხელმძღვანელი იყო ქალბატონი ბელა

 

 

უპირველესყოვლისა მთავარი აქცენტი მესხეთ-ჯავახეთის ჩაკეტილ ტბებზე უნდა გაკეთდეს.როგორც ბოლო გამოკვლევები მეტყველებენ მეტი წილი ტბის იქტიოფაუნა კარდინალურათაა შეცვლილი ამ ბოლო 40 წლის განმავლობაში.ინფორმაცია ბელა ჯაფოშვილისაგან.ბელა ჯაფოშვილი ახალი ფორმაციის მეცნიერია კერძოთ ზოოლოგი

 

.........და კიდევ ერთი მოხსენების რეზიუმე მქონდა ქართულად და ამასაც გიგზავნით.ჯავახეთის ზეგანი მდებარეობს სამხრეთ საქართველოში, გარშემორტყმული

 

თრიალეთის ქედით ჩრდილოეთით, ჯავახეთის ქედით აღმოსავლეთით,

 

საქართველო-თურქეთის და საქართველო-სომხეთის საზღვრებით სამხრეთით.

 

საღამოს ტბა (ფართობით 4.8 კმ²) და ფარავნის ტბა (ფართობით 37,5 კმ²)

 

ჯავახეთის ზეგანზე 2000 - 2100 მ სიმაღლეზე მდებარეობს. მათ შორის

 

მანძილი მხოლოდ 10 კმ და დაკავშირებულია მდინარე ფარავნით. ბოლო

 

დრომდე ფარავნისა და საღამოს ტბებს ჰქონდა განსაკუთრებული

 

მნიშვნელობა კომერციული მეთევზეობის თვალსაზრისით. თუმცა, ჯავახეთის

 

ჭარბტენიანი ეკოსისტემები, თანამედროვე პერიოდში მძიმედ

 

დაზარალებულია ანთროპოგენური გავლების შედეგად. სამწუხაროდ, გარდა

 

რამდენიმე კვლევისა უკანასკნელი 40 წლის განმავლობაში, ჯავახეთის ტბების

 

თევზების სისტემატური შესწავლა არ ჩატარებულა და უახლესი ინფორმაცია

 

თევზის ფაუნის შესახებ არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, ძალიან

 

მნიშვნელოვანია, მოხდეს ეკოსისტემის შეფასება და საბაზისო ინფორმაციის

 

მოპოვება ტბის ეკოსისტემების მდგრადი მართვისა და დაცვისთვის.

 

კვლევას ქონდა 2 მთავარი მიზანი: 1. განესაზღვრა თანამედროვე თევზების

 

შემადგენლობა საღამოს და ფარავნის ტბებში; 2. შეეფასებინა თევზების

 

პოპულაციის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრი (როგორიცაა, სახეობათა

 

მრავალფეროვნება, სქესობრივი თანაფარდობა, ასაკობრივი სტრუქტურა და

 

 

 

თევზი ნიმუშები შეგროვდა საღამოს და ფარავნის ტბებში 2014-2016 წლებში (3

 

სეზონზე). სულ მოპოვებულ იქნა 8 სახეობის თევზის 1122 ეგზემპლარი (809

 

საღამოს ტბიდან და 313 ფარავნის ტბიდან). მოხდა თითეულ ნიმუშზე

 

დაკვირვება ველზე და ლაბორატორიაში. სქესი, სიგრძე და წონა განისაზღვრა

 

საველე პირობებში. ლაბორატორიაში მოხდა თევზის მორფომეტრიული

 

დამუშავება და დადგინდა ასაკები. პარალელურად მოხდა ველზე წყლის

 

პარამეტრების კვლევა, განისაზღვრა; ტემპერატურა, სიღრმე და

 

გამჭვირვალობა, ჟანგბადის შემცველობა, ელექტროგამტარობა, მინერალიზაცია.

 

შედეგებმა აჩვენა, რომ თევზის სახეობათა მრავალფეროვნება და მოსახლეობის

 

სტრუქტურა შეიცვალა წარსულის მონაცემებთან შედარებით. საღამოს და

 

ფარავნის ტბებში ერთერთი დომინანტური სახეობა გახდა ინვაზიური კარჩხანა,

 

ხოლო ადგილობრივი სახეობები როგორებიცაა კობრი, ნაფოტა, კალმახი

 

სრულიად აღარ გვხდება. შენონის მრავალფეროვნების ინდექსმა აჩვენა რომ

 

თევზების მრავალფეროვნება მაღალია საღამოს ტბაში ფარავნის ტბასთან

 

შედარებით. ჟაკარდის მსგავსების კოეფიციენტის მიხედვით დადგინდა, რომ ამ

 

ტბების იქტიოფაუნა 88%-ით მსგავსია.

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
On 19.03.2018 at 6:21 PM, BROWNING said:

ვახო ნაწილობრივ გადავიკითხე და ის შეცდომა ვიპოვე რაც ფორუმის შესაბამის თემაში მაქვს დაშვებული .სხვაგან ეს ინფორმაცია არსად არაა.))))))) PLAGIAAAAATT ))))))))))))))

Link to post
Share on other sites
4 hours ago, salamandra said:

ვახო ნაწილობრივ გადავიკითხე და ის შეცდომა ვიპოვე რაც ფორუმის შესაბამის თემაში მაქვს დაშვებული .სხვაგან ეს ინფორმაცია არსად არაა.))))))) PLAGIAAAAATT ))))))))))))))

კარგად ჰქონიათ საქმე...ქართული ვარიანტი.

Link to post
Share on other sites
3 hours ago, BROWNING said:

კარგად ჰქონიათ საქმე...ქართული ვარიანტი.

არა იქნებ მე ვარ ძაან მაგარი !!!! ( შეცდომას თუ არ შევნიშნავთ ))))))

Edited by salamandra
Link to post
Share on other sites
2 hours ago, salamandra said:

არა იქნებ მე ვარ ძაან მაგარი !!!! ( შეცდომას თუ არ შევნიშნავთ ))))))

შენ კი ხარ მაგარი, მაგრამ პლაგიატშიკი ვერ იქნება მაგარი.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
უპასუხეთ თემას

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...